Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

REJONOWY OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży -  z dniem 01.09.2011 r. przy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku został utworzony Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży z siedzibą w Białymstoku. ROSZM kontynuuje zadania realizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Białymstoku (założony w 1996 roku)

ROSZM w Białymstoku
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail: roszm.bialystok@ohp.pl
 

Celem działalności ROSZM jest tworzenie dla młodzieży (w szczególności bezrobotnej, poszukującej pracy, absolwentów OHP oraz osób bezrobotnych) możliwości zdobycia podnoszenia i doskonalenia lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych.

Do podstawowych zadań realizowanych przez ROSZM w szczególności należą:

  • diagnozowanie lokalnego rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na określoną ofertę szkoleń,
  • organizowanie szkoleń zawodowych oraz szkoleń doskonalących odpowiadających potrzebom na rynku pracy,
  • tworzenie oraz realizowanie projektów o charakterze szkoleniowym współfinansowanych przez Unię Europejską,
  • współpraca z Centrami Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w zakresie właściwego przygotowania młodzieży OHP do planowania swojej ścieżki zawodowej.

OFERTA SZKOLENIOWA ROSZM

KURSY Z WOLNEGO WYBORU (płatne)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007