Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy będzie stosować RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Naszym obowiązkiem jest poinformowanie wszystkie osoby korzystające z naszych usług o przetwarzaniu ich danych osobowych w sposób przejrzysty, zwięzły i zrozumiały.

Dlatego też prosimy o zapoznanie się z załączonymi informacjami. Można się z nimi zapoznać także w naszym biurze przy ul. Ciepłej 40 w Białymstoku oraz naszych jednostkach organizacyjnych na terenie województwa podlaskiego, adresy znajdziesz na stronie www.podlaska.ohp.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku jest:

Edyta Kruszewska - kontakt: iod.podlaska@ohp.pl

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: iod.podlaska@ohp.pl  

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przeze Ciebie z:

  1. pośrednictwa pracy,
  2. doradztwa zawodowego,
  3. kursów i szkoleń,
  4. projektów współfinasowanych z EFS (PO WER),
  5. projektów realizowanych w ramach Programu ERASMUS+,
  6. oferty edukacyjno-wychowawczej jednostek OHP.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych  w przypadku punktu 1 jest:

Komendant Główny OHP Komendy Głównej OHP z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem e-mailowym iodkg@ohp.pl

W przypadku punktu 4 Administratorem jest:

Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Można się z nim skontaktować pod adresem mailowym: iod@miir.gov.pl

W przypadku punktu 5 Administratorem jest:

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji mający siedzibę pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa

Kontakt: kontakt@frse.org.pl

Dla punktów 2, 3, 6 Administratorem jest:

Komendant Wojewódzki Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok.

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.podlaska@ohp.pl 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celu wypełnienia zadań dotyczących pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, kursów i szkoleń, projektów współfinansowanych z EFS, programu ERASMUS+ oraz realizacji oferty edukacyjno-wychowawczej jednostek OHP.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, organom kontroli lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu realizacji interesujących Cię zadań jest dobrowolne wyrażenie zgody.

Jak długo będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres realizacji powyższych działań oraz przez okres, określony w Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w OHP, a także w wytycznych projektowych Programu PO WER i ERASMUS+. W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 25 lat.

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007