Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

logo_OHP_132x132

Podlaska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy

Informacje ogólne

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP jest państwową jednostką budżetową wykonującą zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie kształcenia i wychowania.
 
W zakresie kształcenia i wychowania Podlaska WK OHP prowadzi działania mające na celu:

 • umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienie wykształcenia gimnazjalnego
 • umożliwienie młodzieży uzupełnienia ponadgimnazjalnego wykształcenia ogólnego i zawodowego.

W zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu Podlaska WK OHP:

 • organizuje zatrudnianie młodzieży powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół; bezrobotnych do 25 roku życia; uczniów i studentów,
 • prowadzi poradnictwo zawodowe dla młodzieży  oraz mobilne centra informacji zawodowej
 • inicjuje międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży
 • refunduje koszty poniesione przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Obecnie w strukturze Podlaskiej WK OHP funkcjonują:

 • 3 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (w Białymstoku, Łomży i Suwałkach), którym podlegają:
  - 3 Mobilne Centra Informacji Zawodowej (w Białymstoku, Łomży i Suwałkach)
  - 3 Młodzieżowe Biura Pracy (w Białymstoku, Łomży i Suwałkach)
  - 8 Młodzieżowych Centrów Kariery (w Augustowie, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Kolnie, Łapach, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie)
  - Punkt Pośrednictwa Pracy w Białymstoku
 • 7 Hufców Pracy (w Augustowie, Białymstoku, Grajewie, Łomży, Kolnie, Suwałkach i Zambrowie)
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie
 • Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Białymstoku

Swoim działaniem Podlaska Wojewódzka Komenda OHP obejmuje obszar województwa podlaskiego tj. 3 miasta na prawach powiatu: Białystok, Łomżę, Suwałki oraz powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, moniecki, zambrowski, wysokomazowiecki, łomżyński, kolneński, grajewski, augustowski, suwalski i sejneński.

OHP_wojewodztwo_podlaskie_kwadraty_510

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007