Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

 

 

 

 

logoOHP450x450                Witamy

na stronie
 

Podlaskiej Wojewódzkiej
Komendy OHP


nasz adres:
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP
w Białymstoku

ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel.: 85 651 61 87,
fax.: 85 651 61 87
mail:
podlaska@ohp.pl

Godziny pracy:
745 - 1545

 

WOJEWÓDZKI KOMENDANT
Adam Krzysztof Romatowski
 

 

 
W skład Biura Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Pion Finansowy  Marta Fiedorczuk  Główny Księgowy
Ewa Dorota Winiewska
 – Z-ca Głównego Księgowego 
tel. (85) 651 61 87 wew. 605

Pion merytoryczny
Zespół ds. kształcenia, wychowania i refundacji

Ewa KosińskaKoordynator zespołu

tel. (85) 651 61 87 wew. 614
Pion merytoryczny
Zespół ds. programów europejskich i rynku pracy
Elżbieta Dziemianiuk – Koordynator Zespołu tel. (85) 651 61 87 wew. 619
Pion Organizacyjno-Administracyjny  Elżbieta Artemiuk - Dyrektor Biura tel. (85) 651 61 87 wew. 606
Zespół ds. kadr Jowita Kozłowska - sp. ds. kadr
Monika Kaźmierczak - st. sp. ds. kadr pracowników młodocianych
tel. (85) 651 61 87 wew. 607
Zespół ds. kontroli i zarządzania ryzykiem Anna Tarasiewicz - st. sp. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem tel. (85) 651 61 87 wew. 601
Duszpasterz ks. Jan Nikodem Hołodok  
Rzecznik prasowy Elżbieta Dziemianiuk tel. (85) 651 61 87 wew. 619
Radca prawny mec. Krzysztof Lach  
BHP Bożenna Chyża – sp. ds. BHP tel. (85) 651 61 87 wew. 615

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007