Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

PROJEKTY

naglowekWER

GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób w wieku poniżej 25 roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET - Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenia do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.


Wdrożone projekty systemowe EFS w ramach "Gwarancji dla młodzieży" w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP:

„Akcja aktywizacja – EFS”

„Pomysł na siebie” (15-17 lat)

„Równi na rynku pracy”  (18-24 lata)

„Obudź swój potencjał" (18-24 lata)

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007