Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

WYMIANY MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻY I KADRY 

FE_WER_UE_EFS-COLOR-01-01

Część naszych wychowawców, w miesiącu lipcu 2017 roku, wzięła udział w projekcie „AKTYWNI ZAANGAŻOWANI – mobilności ponadnarodowe osób pracujących z młodzieżą” w ramach którego przygotowali raporty dotyczące doświadczeń oraz nabytych kompetencji.

Poniżej publikujemy raporty naszych wychowawców:

raport

RAPORT 1
RAPORT 2
RAPORT 3
RAPORT 4

 

    

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007