Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

PUNKT POŚREDNICTWA PRACY

Punkty Pośrednictwa Pracy to jednostki Ochotniczych  Hufców Pracy, których podstawowym zadaniem jest prowadzenie pośrednictwa pracy oraz umożliwienie młodzieży w wieku 15-25 lat zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. PPP powstały w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresaci usług Punktów Pośrednictwa Pracy:

 • młodzież bezrobotna i poszukująca pracy stałej lub krótkoterminowej,
 • młodzież ucząca się, studenci, absolwenci,
 • pracodawcy dysponujący wolnymi miejscami pracy.

Usługa pośrednictwa pracy realizowana jest poprzez:

 • pozyskiwanie i gromadzenie ofert pracy,
 • pozyskiwanie pracodawców i stałą współpracę z nimi,
 • prowadzenie ewidencji osób zgłaszających się do Punktu Pośrednictwa Pracy,
 • udzielanie osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników poprzez odpowiedni dobór ofert pracy,
 • kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej,
 • cykliczne organizowanie giełd pracy i targów pracy.


Wskazówki dla osób korzystających po raz pierwszy z usług Punktu Pośrednictwa Pracy:

 1. Osoba poszukująca pracy w wieku 15-25 lat powinna zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna) do siedziby Punktu Pośrednictwa Pracy i wypełnić „Ankietę poszukującego pracy”.
 2. Po wypełnieniu ankiety, z osobą poszukującą pracy rozmowę przeprowadza pośrednik pracy.
  Rozmowa dotyczy:
  • oczekiwań klienta odnośnie przyszłej pracy,
  • umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia klienta,
  • przedstawienia oferty lub ofert pracy
 3. Jeżeli osoba poszukująca pracy spełnia wymagania zawarte w ofercie pracy i wyraża chęć jej podjęcia pośrednik pracy wydaje jej skierowanie do pracodawcy.
 4. Osoba poszukująca pracy, która nie otrzyma od pośrednika oferty pracy powinna aktywnie kontaktować się z Punktem Pośrednictwa Pracy: osobiście, telefonicznie lub sprawdzać aktualne oferty pracy na stronach internetowych: www.mbp.ohp.pl, www.podlaska.ohp.pl.

   


W województwie podlaskim funkcjonuje następujący Punkt Pośrednictwa Pracy:
 


PUNKT POŚREDNICTWA PRACY w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 22, 15-092 Białystok
tel./fax: 85 743 52 85
e-mail: ppp.bialystok@ohp.pl
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.45-15.45
osoba do kontaktu: Urszula Zieleń – pośrednik pracy

Wydarzenia
 

PPP

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007