Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

ŁAPY: POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZE I UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE KLUCZEM DO SUKCESU

05.07.201710:27

Tadeusz

kurs pracownik pizzerii_80W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łapach w dniach 3 i 4 lipca br. odbyły się warsztaty skierowane do uczestników kursu zawodowego „Pracownik pizzerii” organizowanego w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Zajęcia odnosiły się do tematyki założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do roli i znaczenia umiejętności miękkich.

kurs pracownik pizzerii_250W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łapach w dniach 3 i 4 lipca br. odbyły się warsztaty skierowane do uczestników kursu zawodowego „Pracownik pizzerii” organizowanego w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Zajęcia odnosiły się do tematyki założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do roli i znaczenia umiejętności miękkich, w skład których wchodzą m.in. zdolności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mogące zaważyć o sukcesie całej firmy lub zdobyciu wymarzonej pracy. Pierwszego dnia warsztatów młodzież na podstawie testu zbadała predyspozycje zawodowe oraz przedsiębiorcze, poznała zagadnienia dotyczące biznesplanu, analizy SWOT, przygotowania planu marketingowego. Prowadząca zajęcia przedstawiła i omówiła formalności związane z rejestracją własnego biznesu, przeanalizowała wspólnie z uczestnikami wszystkie prawne formy prowadzenia własnej firmy. Rozmawiano ponadto na temat poruszania się po rynku pracy oraz konkurencji. Podczas drugiego dnia warsztatów młodzi ludzie poznali proces efektywnej komunikacji interpersonalnej, zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne w relacjach międzyludzkich. Doradca zawodowy zwrócił uwagę na to, jak duże znaczenie ma sposób wypowiadania się, przestrzegania zasad kultury dotyczącej współdziałania z innymi osobami. Podkreślił, że posiadanie kwalifikacji formalnych jest głównym czynnikiem warunkującym powodzenie na podłożu zawodowym, jednakże kompetencje miękkie, odnoszące się do umiejętności komunikacyjnych są nie mniej ważne w procesie poruszania się po rynku pracy, zwłaszcza w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Młodzi ludzie, podczas aktywnych metod zajęć, biorąc udział w ćwiczeniach przygotowali kodeks zasad dobrej komunikacji, zwracając szczególną uwagę na sposób kreowania wizerunku, by być postrzeganym jako osoby odpowiedzialne, solidne i pracowite. 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007