Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

HUFCE PRACY

Hufce Pracy są jednostkami organizacyjnymi OHP o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, podporządkowanymi Wojewódzkiej Komendzie OHP.  HP zapewniają młodzieży usługi z zakresu wychowania, resocjalizacji, profilaktyki oraz edukacji. Są jednostkami przeznaczonymi przede wszystkim dla młodzieży w wieku 15-18 lat, ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, która w momencie przystąpienia do OHP nie ukończyła gimnazjum, lub nie kontynuuje nauki po jego zakończeniu.

Cele i zadania Hufca Pracy:

  • zapewnienie młodzieży warunków do uzupełnienia wykształcenia ogólnego w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej oraz do odbywania przygotowania zawodowego (również w formie pozaszkolnej),
  • wsparcie pedagogiczne uczestnikom OHP,
  • współpraca z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami pracodawcami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem;
  • realizacja programów edukacyjnych, profilaktyczne i resocjalizacyjnych,
  • wspieranie rozwoju osobistego uczestników poprzez m.in. organizację  zajęć
  • kół zainteresowań oraz imprez kulturalno-oświatowych, sportowych
  • i turystycznych,
  • stwarzanie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • możliwość udziału w wymianach międzynarodowych, zawodowych stażach zagranicznych oraz w zawodowych kursach doskonalących.

HP
 

HUFIEC PRACY 10-6 W AUGUSTOWIE
ul. Komunalna 2, 16-301 Augustów
tel. 87 644 63 16
e-mail: hp.augustow@ohp.pl

KOMENDANT: Adam Siedlecki
Wydarzenia

 
HUFIEC PRACY 10-2 W BIAŁYMSTOKU

ul. NMP Królowej Rodzin 6, 15-684 Białystok
tel. 85 653-35-05

e-mail: hp.bialystok@ohp.pl
KOMENDANT: Jolanta Powichrowska
Wydarzenia

 
HUFIEC PRACY 10-5 W GRAJEWIE
ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo
tel. 86 261 03 09

e-mail: hp.grajewo@ohp.pl
KOMENDANT: Teresa Maciorowska

Wydarzenia


HUFIEC PRACY 10-7 W KOLNIE
ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
tel. 86 272 32 09

e-mail: hp.kolno@ohp.pl
KOMENDANT: Agnieszka Samul 

Wydarzenia


HUFIEC PRACY 10-3 W ŁOMŻY
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel. 86 216 39 79, fax. 86 216 33 08
e-mail:
hp.lomza@ohp.pl
KOMENDANT: Jolanta Karwowska

Wydarzenia


HUFIEC PRACY 10-4 W SUWAŁKACH
ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki
tel. 87 565 09 32, fax. 87 566 51 57
e-mail:
hp.suwalki@ohp.pl
KOMENDANT: Grzegorz Pilichowski
Wydarzenia 


HUFIEC PRACY 10-8 W ZAMBROWIE
ul. Papieża Jana Pawła II 14, 18-300 Zambrów
tel. 86 271 43 28
e-mail: hp.zambrow@ohp.pl  

KOMENDANT: Grażyna Dembek

Wydarzenia 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007