Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY

logo_mck_przezr

Młodzieżowe Centra Kariery to nowa forma działalności Ochotniczych Hufców Pracy, która funkcjonuje dla potrzeb młodych ludzi pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, tj. dla uczestników przebywających w jednostkach organizacyjnych OHP i absolwentów OHP oraz młodzieży zamieszkałej na terenach bliskich geograficznie tym jednostkom.
Misją młodzieżowych Centrów Kariery jest budowanie wspólnie z Mobilnymi Centrami Informacji Zawodowej i innymi instytucjami działającymi na rzecz młodzieży kompleksowego, ogólnopolskiego systemu informacji i poradnictwa zawodowego. Wyposażenie młodzieży we wszechstronne umiejętności radzenia sobie w sytuacji dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych oraz w umiejętności aktywnego i elastycznego planowania własnego rozwoju zawodowego jest kluczowym celem działania Młodzieżowych Centrów Kariery. Sieć profesjonalnych MCK, pokrywająca swoim działaniem teren całego kraju, ma za zadanie przeciwdziałać bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży według standardów rozwiązywania tych problemów przyjętych w Unii Europejskiej.

 Młodzieżowe Centra Kariery mają za zadanie przede wszystkim:

  • prowadzić zajęcia indywidualne i grupowe z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego,
  • udzielać indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, zawodach oraz rynku pracy,
  • przygotować młodzież do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Indywidualnego Planu Działania,
  • prowadzić działania zmierzające do wykształcenia wśród młodzieży umiejętności i postaw niezbędnych do właściwego poruszania się po rynku pracy,
  • podnosić samoocenę młodzieży poprzez nauczanie jej technik autoprezentacji,
  • przybliżać zagadnienia związane z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz kreować postawę przedsiębiorczości,
  • wykonywać badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych z wykorzystaniem standardowych metod. 

 

MCK(1) MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W AUGUSTOWIE
Al. Kard. Wyszyńskiego 3a, 16-300 Augustów
tel. 518 392 123;  515 859 975
Osoba do kontaktu: Joanna Giedrojć – doradca zawodowy
Ilona Szamatowicz – pośrednik pracy

e-mail: mck.augustow@ohp.pl

Harmonogram zajęć   Wydarzenia

 
MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W BIELSKU PODLASKIM
ul. Szkolna 12, 17-100 Bielsk Podlaski
tel./fax: 85 730 00 83
Osoba do kontaktu: Andrzej Krasowski – doradca zawodowy
e-mail: mck.bielskpodlaski@ohp.pl

 Harmonogram zajęć   Wydarzenia

 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W GRAJEWIE
ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo
tel./fax: 86 261 00 65;  86 261 10 43
Osoba do kontaktu: Monika Kuryś – doradca zawodowy
Anna Bednarko – pośrednik pracy

e-mail: mck.grajewo@ohp.pl

Harmonogram zajęć   Wydarzenia 
 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W HAJNÓWCE
ul. 11-go Listopada 24, 17-200 Hajnówka
tel./fax: 85 682 30 13;  85 655 05 42
Osoba do kontaktu: Marzena Tichoniuk – pośrednik pracy
Emilia Garustowicz  – sp. ds. rozwoju zawodowego

e-mail: mck.hajnowka@ohp.pl

Harmonogram zajęć   Wydarzenia


MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W KOLNIE
ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
tel./fax: 86 278 10 62
Osoba do kontaktu: Katarzyna Polkowska-Wilczewska – doradca zawodowy
Agnieszka Choma – pośrednik pracy

e-mail: mck.kolno@ohp.pl

Harmonogram zajęć   Wydarzenia


MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W ŁAPACH
ul. Matejki 19, 18-100 Łapy
tel./fax: 85 814 23 33
Osoba do kontaktu: Ewa Porowska-Piekut – doradca zawodowy
Iwona Kopeć – sp. ds. rozwoju zawodowego

e-mail: mck.lapy@ohp.pl

Harmonogram zajęć   Wydarzenia
 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
ul. Rynek Piłsudskiego 23, 18-200, Wysokie Mazowieckie
tel./fax: 86 270 98 74;  86 219 46 25
Osoba do kontaktu: Magdalena Sasinowska – doradca zawodowy
Olga Zarzecka – pośrednik pracy

e-mail: mck.wysmaz@ohp.pl

Harmonogram zajęć   Wydarzenia
 

 MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W ZAMBROWIE
ul. Papieża Jana Pawła II 14, 18-300 Zambrów
tel./fax: 86 271 11 80;  86 271 12 15
Osoba do kontaktu: Elżbieta Gacka-Modzelewska – doradca zawodowy
Agnieszka Andrzejczyk – pośrednik pracy

e-mail: mck.zambrow@ohp.pl

Harmonogram zajęć   Wydarzenia

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007