Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ

MCIZ

Mobilne Centra Informacji Zawodowej
to ogólnopolska sieć nowoczesnych centrów informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży.

 

Na obszarze województwa podlaskiego istnieją trzy
Mobilne Centra Informacji Zawodowej: w Białymstoku, Łomży i Suwałkach , które oferują: 

 • nowoczesną, multimedialną informację: o zawodach, szkołach zawodowych, jednostkach szkolących, kursach;
 • świadczą usługi dla młodzieży uczącej się oraz absolwentów w zależności od różnego rodzaju sytuacji i trudności w jakich się znajdują; 
 • udzielają porad indywidualnych i grupowych zarówno w formie stacjonarnej, jak i mobilnej z dojazdem do wszystkich zainteresowanych placówek;
 • współpracują z powiatowymi urzędami pracy, z placówkami oświatowymi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi partnerami funkcjonującymi na rynku pracy;
 • multiplikują lokalnie zastosowanie nowych narzędzi i metod informacji i poradnictwa zawodowego;
 • treningi i warsztaty umiejętności osobistych;
 • metody planowania kariery zawodowej
  - autotesty psychologiczne
  - indywidualny plan działania.

 

Adresy Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej na terenie województwa podlaskiego:

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
w Białymstoku:

ul. Dąbrowskiego 22, 15-872 Białystok
tel./fax 85 652 34 98
e-mail:
ceipm.bialystok@ohp.pl
Osoby do kontaktu:
Małgorzata Neczyperowicz, Anna Gryko

Harmonogram zajęć

MCIZ


Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
w Łomży:

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel./fax. 86 216 33 08, 86 216 33 09
e-mail:
ceipm.lomza@ohp.pl
Osoby do kontaktu: 
Alicja Czech, Anna Siedlanowska

Harmonogram zajęć


Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
w Suwałkach:

ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki
tel./fax. 87 566 51 57
e-mail:
ceipm.suwalki@ohp.pl
Osoby do kontaktu: 
Magdalena Kleszczewska, Monika Kolenkiewicz

Harmonogram zajęć

Czekamy na Ciebie!
Możesz do nas przyjść osobiście  lub zaprosić nas do swojej szkoły
PRZYJEDZIEMY!

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007