Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

MŁODZIEŻOWE BIURA PRACY

Podstawowym zadaniem Młodzieżowych Biur Pracy jest prowadzenie pośrednictwa pracy oraz umożliwianie młodzieży zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. Usługi pośrednictwa pracy wspierane są przez system poradnictwa zawodowego oraz programy rynku pracy. W MBP może się zarejestrować każdy, kto ukończył 16 lat na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. Rejestracja w MBP jest niezależna od rejestracji w urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pozyskanych przez MBP.

 

Młodzieżowe Biura Pracy na terenie województwa podlaskiego:

MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY w BIAŁYMSTOKU
ul. Dąbrowskiego 22, 15-872 Białystok
tel./fax: 85 652 34 98

e-mail:
  ceipm.bialystok@ohp.pl 
KIEROWNIK: Agnieszka Jankiewicz

Pośrednik pracy - kontakt

 

MBP

MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY w ŁOMŻY
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel./fax: 86 216 33 08, 86 216 33 09
e-mail:
  ceipm.lomza@ohp.pl
KIEROWNIK: Henryk Krajewski

Pośrednik pracy – kontakt

 

MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY w SUWAŁKACH
ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki
tel./fax 87 566 51 57
e-mail: ceipm.suwalki@ohp.pl 

KIEROWNIK: Elżbieta Augustynowicz

Pośrednik pracy – kontakt

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007