Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

CENTRA EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży – są ponadpowiatowymi jednostkami tworzonymi w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania bezrobociu – w szczególności młodzieży na lokalnym rynku pracy, w zakresie świadczenia usług edukacyjnych oraz merytorycznego wsparcia jednostek OHP funkcjonujących na przypisanym terenie w zakresie problematyki rynku pracy.

Do zadań realizowanych przez CEiPM należy w szczególności:

  • prowadzenie poradnictwa i informacji zawodowej,
  • prowadzenie pośrednictwa pracy,
  • prowadzenie szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
  • badanie i diagnozowanie lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy,
  • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie realizowanych  zadań,
  • merytoryczne wsparcie jednostek OHP na terenie swojego działania.

 

Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują trzy Centra Edukacji i Pracy Młodzieży:

CENTRUM EDUKACJI i PRACY MŁODZIEŻY
w
BIAŁYMSTOKU

ul. Dąbrowskiego 22, 15-872 Białystok
tel/fax.: 85 652 34 98
e-mail:  ceipm.bialystok@ohp.pl
DYREKTOR: Agnieszka Jankiewicz

Wydarzenia

ceipm

CENTRUM EDUKACJI i PRACY MŁODZIEŻY
w
ŁOMŻY

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel./fax: 86 216 33 08, 86 216 33 09
e-mail:
  ceipm.lomza@ohp.pl
DYREKTOR: Henryk Krajewski

Wydarzenia

CENTRUM EDUKACJI i PRACY MŁODZIEŻY
w
SUWAŁKACH

ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki
tel.: 87 566 51 57, tel./fax 87 566 51 59
e-mail:
   ceipm.suwalki@ohp.pl
DYREKTOR: Elżbieta Augustynowicz

Wydarzenia

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007