Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

REKRUTACJA

REKRUTACJA MŁODZIEŻY
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy prowadzi nabór uczestników na rok szkolny 2017/2018 do 8 jednostek opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa podlaskiego:

 

JEŻELI ZGŁOSISZ SIĘ DO OHP:

 • uzupełnisz wykształcenie w SZKOLE PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM i SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA,
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w systemie pozaszkolnym realizując RZEMIEŚLNICZĄ NAUKĘ ZAWODU (5 dni pracy w tygodniu),
 • zdobędziesz kwalifikacje m.in. w zawodach:
 • krawiec,
 • sprzedawca
 • kucharz,
 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • wędliniarz,
 • ślusarz,
 • stolarz,
 • elektryk,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • murarz-tynkarz,
 • monter sieci,  instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • blacharz samochodowy,
 • lakiernik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,  
 • florysta,
 • rolnik,
 • zdobędziesz przygotowanie zawodowe w zakładach funkcjonujących na lokalnym rynku pracy lub warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych w OSiW w Wasilkowie,
 • przygotowanie zawodowe odbędziesz na statusie pracownika młodocianego na podstawie umowy o pracę, otrzymasz wynagrodzenie, skorzystasz z urlopu wypoczynkowego,
 • będziesz miał szansę zdobycia dodatkowych umiejętności zawodowych poprzez udział w bezpłatnych kursach zawodowych,
 • umożliwimy Ci rozwój zainteresowań i aktywny wypoczynek: imprezy sportowo-rekreacyjne, kulturalne, siłownia, basen oraz wycieczki w kraju i za granicą,
 • w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny lub odległych miejscowości z utrudnionymi możliwościami dojazdu do szkoły skorzystasz z bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania w internacie OSiW w Wasilkowie.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY ZAWODOWEJ / DLA DOROSŁYCH :

 • ukończony 15, nieukończony 18 rok życia
 • ukończona szkoła podstawowa sześcioklasowa lub brak promocji w I klasie gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017,
 • podanie o przyjęcie do jednostki,
 • zgoda rodziców na zatrudnienie,
 • ostatnie świadectwo szkolne,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o celowości kształcenia w szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy zawodowej lub w szkole podstawowej dla dorosłych,
 • opinia wychowawcy, pedagoga szkoły macierzystej,
 • PESEL, 1 zdjęcie.

DO GIMNAZJUM I GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH:

 • ukończony 15, nieukończony 18 rok życia
 • ukończona I lub II klasa gimnazjum,
 • podanie o przyjęcie do jednostki,
 • zgoda rodziców na zatrudnienie,
 • ostatnie świadectwo szkolne,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o celowości kształcenia w gimnazjum lub w gimnazjum dla dorosłych,
 • opinia wychowawcy, pedagoga szkoły macierzystej,
 • PESEL, 1 zdjęcie.

DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA:

 • ukończone gimnazjum i nieukończony 18 rok życia,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zgoda rodziców na zatrudnienie,
 • podanie o przyjęcie do jednostki,
 • PESEL, 1 zdjęcie.

DO FORMY POZASZKOLNEJ:

 • ukończone gimnazjum i nieukończony 18 rok życia,
 • podanie o przyjęcie do jednostki,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zgoda rodziców na zatrudnienie,
 • PESEL, 1 zdjęcie.

Uwaga! Naukę w formie pozaszkolnej możesz podjąć również w trakcie trwania roku szkolnego.   

DO INTERNATU OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W WASILKOWIE dodatkowo:

 • podanie o przyjęcie do jednostki z zakwaterowaniem,
 • zgoda rodziców na zakwaterowanie w internacie,
 • skrócony odpis aktu urodzenia z poświadczonym miejscem stałego zameldowania,
 • zaświadczenie o dochodach w rodzinie,

 

REKRUTACJA

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie
WASILKÓW
ul. Supraślska 21,
tel. 085 719-48-50, 085 718-54-20
e-mail: osiw.wasilkow@ohp.pl

Terminy składania dokumentów – codziennie w godz. 8.00 - 18.00

Dokumenty należy składać w siedzibie OSiW w Wasilkowie

1.      Szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy – kl. VII  - przysposobienie do zawodu:

 • murarz - tynkarz,
 • krawiec,
 • fryzjer,

2.      Gimnazjum przysposabiającego do pracy zawodowej (kl. II,III) – przysposobienie do zawodu:

 • murarz - tynkarz,
 • krawiec,
 • fryzjer,

3.      Szkoły branżowej I stopnia (3-letniej) – kl. I – nauka zawodu:

 • fryzjer,
 • kucharz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • sprzedawca

4.      Formy pozaszkolnej – nauka zawodu (3-lata) m.in.:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,  
 • murarz-tynkarz,
 • fryzjer,
 • piekarz,
 • stolarz,
 • betoniarz – zbrojarz,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Zapewniamy ponadto:

 • bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w internacie, a także całodobową opiekę pedagogiczną,
 • zajęcia w nowoczesnych warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych,
 • zajęcia w pracowni komputerowej z dostępem do internetu,
 • ukończenie kursów obsługi komputera i kasy fiskalnej,
 • bezpłatną naukę języków obcych,
 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • aktywne formy wypoczynku: siłownia, basen, tenis stołowy, wycieczki i obozy wypoczynkowe
 • udział w zagranicznych stażach zawodowych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki.

Pliki do pobrania

 Zgoda opiekunów na zamieszkanie uczestnika w internacie OSiW Wasilków   ikona_word  ikona_pdf

 Podanie o przyjęcie   ikona_word  ikona_pdf

Pozostałe dokumenty i formularze


 

HUFIEC PRACY 10-2 w BIAŁYMSTOKU
ul. NMP Królowej Rodzin 6, 15-684 Białystok
tel. 85 653-35-05
e-mail: hp.bialystok@ohp.p
l

Terminy składania dokumentów – poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 16.00

Dokumenty należy składać w siedzibie HP Białystok

Prowadzimy nabór do:

1.      Szkoły branżowej I stopnia (3-letniej) kl. I – nauka zawodu:

 • blacharz samochodowy,
 • cukiernik,
 • piekarz
 • fryzjer,
 • stolarz,
 • elektryk,
 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • lakiernik,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • wędliniarz.

2.      Formy pozaszkolnej – nauka zawodu (3 lata):

 • blacharz samochodowy,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • lakiernik samochodowy,
 • cukiernik,
 • piekarz i in.

Zapewniamy ponadto:

 • zajęcia w świetlicy środowiskowej,
 • możliwość ukończenie kursów m.in. obsługi komputera i kasy fiskalnej,
 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki,
 • udział w projektach współfinansowanych ze środków UE,
 • możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych oraz w wymianach międzynarodowych,
 • wsparcie wykwalifikowanej kadry opiekuńczo - wychowawczej.

Pliki do pobrania

 Podanie o przyjęcie   ikona_word  ikona_pdf


 

HUFIEC PRACY 10-3 w ŁOMŻY
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel./fax. 86 216 39 79,
e-mail: hp.lomza@ohp.p
l

Terminy składania dokumentów – poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 16.00

Dokumenty należy składać w siedzibie HP Łomża.

Prowadzimy nabór do:

1.      Gimnazjum przysposabiającego do pracy zawodowej (kl. II, III) – przysposobienie do zawodu m.in. :

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • ślusarz,
 • piekarz
 • fryzjer,
 • cukiernik,

2.      Szkoły branżowej I stopnia (3-letniej)  kl. I - nauka zawodu m.in.:

 • fryzjer,
 • cukiernik,
 • murarz – tynkarz,
 • sprzedawca,
 • piekarz,
 • rolnik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • wędliniarz,
 • elektryk,
 • elektromechanik,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

3.      Formy pozaszkolnej – nauka zawodu (3-lata) m.in.:

 • piekarz,
 • stolarz,

Zapewniamy ponadto:

 • zajęcia w świetlicy środowiskowej,
 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki,
 • możliwość udziału w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz zagranicznych stażach zawodowych, a także w wymianach międzynarodowych
 • wsparcie wykwalifikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej

Pliki do pobrania

 Podanie o przyjęcie   ikona_word  ikona_pdf


 

HUFIEC PRACY 10-4 w SUWAŁKACH
ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki
tel. 87 565 09 32, fax. 87 566 51 57
e-mail: hp.suwalki@ohp.pl

Terminy składania dokumentów – poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 16.00

Dokumenty należy składać w siedzibie HP Suwałki.

Prowadzimy nabór do:

1.    Szkoły podstawowej dla dorosłych kl. VII – przysposobienie do zawodu:

 • blacharz,
 • kucharz,
 • piekarz,
 • wędliniarz

2.      Gimnazjum przysposabiającego do pracy zawodowej (kl. II,III) – przysposobienie do zawodu:

 • piekarz,
 • blacharz,
 • florysta,
 • wędliniarz,
 • kucharz

3.      Szkoły branżowej I stopnia (3-letniej) kl. I  – nauka zawodu:

 • wędliniarz,
 • kucharz,
 • piekarz,
 • blacharz,
 • fryzjer
 • mechanik pojazdów samochodowych,

4.      Formy pozaszkolnej – nauka zawodu (3-lata) m.in.: 

 • fryzjer,
 • kucharz

Zapewniamy ponadto:

 • zajęcia w świetlicy środowiskowej,
 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki,
 • możliwość udziału w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz zagranicznych stażach zawodowych, a także w wymianach międzynarodowych,
 • wsparcie wykwalifikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej.

Pliki do pobrania

 Podanie o przyjęcie   ikona_word  ikona_pdf


 

HUFIEC PRACY 10-5 w GRAJEWIE
ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo
tel. 86 261 03 09
e-mail: hp.grajewo@ohp.pl

Terminy składania dokumentów – poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 16.00

Dokumenty należy składać w siedzibie HP Grajewo.

Prowadzimy nabór do:

1.      Gimnazjum przysposabiającego do pracy zawodowej (kl. II, III) – przygotowanie do zawodu m.in.:

 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • murarz-tynkarz,
 • piekarz,
 • rolnik,
 • ślusarz,
 • stolarz,
 • sprzedawca,
 • wędliniarz.

2.    Szkoły branżowej I stopnia (3-letniej) kl. I – nauka zawodu m. in.:

 • elektromechanik,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • monter – elektronik,
 • murarz - tynkarz,
 • stolarz,
 • piekarz,
 • rolnik,
 • sprzedawca,
 • wędliniarz,
 • ślusarz.

Zapewniamy ponadto:

 • zajęcia w świetlicy środowiskowej,
 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki,
 • możliwość udziału w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz zagranicznych stażach zawodowych, a także w wymianach międzynarodowych
 • wsparcie wykwalifikowanej kadry opiekuńczo - wychowawczej.

Pliki do pobrania

 Podanie o przyjęcie   ikona_word  ikona_pdf


 

HUFIEC PRACY 10-6 w Augustowie
ul. Komunalna 2, 16-301 Augustów
tel. 87 644 63 16
e-mail: hp.augustow@ohp.pl

Terminy składania dokumentów – poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 16.00

Dokumenty należy składać w siedzibie HP Augustów.

Prowadzimy nabór do:

1.      Gimnazjum dla Dorosłych (kl. II, III) – przygotowanie do zawodu:

 • fotograf,
 • kucharz,
 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • murarz – tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • ślusarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik monter maszyn i urządzeń,
 • stolarz,
 • tapicer.

2.      Szkoły branżowej I stopnia (3-letniej) kl. I – nauka zawodu:

 • fotograf,
 • kucharz,
 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • murarz – tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • ślusarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik monter maszyn i urządzeń,
 • stolarz,
 • tapicer.

3.      Formy pozaszkolnej – nauka zawodu (3-lata) m.in.: 

 • fotograf,
 • kucharz,
 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • murarz – tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik monter maszyn i urządzeń,
 • stolarz,
 • tapicer.

Zapewniamy ponadto:

 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki,
 • udział w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz zagranicznych stażach zawodowych,
 • udział w wymianach międzynarodowych w kraju i za granicą,
 • wsparcie wykwalifikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej.

Pliki do pobrania

 Podanie o przyjęcie   ikona_word  ikona_pdf


 

HUFIEC PRACY w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 31, 18-500 Kolno
tel. 86 272 32 09
e-mail: hp.kolno@ohp.pl

Terminy składania dokumentów – poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 16.00

Dokumenty należy składać w siedzibie HP Kolno.

PROWADZIMY NABÓR DO:

1.      Szkoły branżowej I stopnia (3-letniej) – nauka zawodu:

 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • fryzjer,
 • stolarz,
 • rolnik
 • piekarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter elektronik,
 • monter maszyn i urządzeń,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • cukiernik.

Zapewniamy ponadto:

 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki,
 • udział w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz zagranicznych stażach zawodowych,
 • udział w wymianach międzynarodowych w kraju i za granicą,
 • wsparcie wykwalifikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej.

Pliki do pobrania

 Podanie o przyjęcie   ikona_word  ikona_pdf


 

HUFIEC PRACY w Zambrowie
ul. Papieża Jana Pawła II 14, 18-300 Zambrów
tel. 86 271 43 28
e-mail: hp.zambrow@ohp.pl

Terminy składania dokumentów – poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 16.00

Dokumenty należy składać w siedzibie HP Zambrów.

PROWADZIMY NABÓR DO:

1.      Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy (kl. II,III) – przysposobienie do zawodu:

 • sprzedawca,
 • fryzjer,
 • mechanik pojazdów samochodowych,

2.      Szkoły branżowej I stopnia (3-letniej) kl. I – nauka zawodu:

 • fryzjer,
 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • murarz - tynkarz,
 • elektryk,
 • stolarz,
 • piekarz,
 • mechanik i operator maszyn rolniczych,
 • blacharz samochodowych,
 • cukiernik
 • mechanik pojazdów samochodowych.

Zapewniamy ponadto:

 • zajęcia w świetlicy środowiskowej,
 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki,
 • udział w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz zagranicznych stażach zawodowych,
 • udział w wymianach międzynarodowych w kraju i za granicą,
 • wsparcie wykwalifikowanej kadry opiekuńczo - wychowawczej.

Pliki do pobrania

 Podanie o przyjęcie   ikona_word  ikona_pdf


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007