Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

POSTĘPOWANIA OGŁOSZONE


ZAPYTANIE OFERTOWE – PWK.POA.ZP.271.16.2018

Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych, biurowych oraz tonerów do siedziby Podlaskiej WK OHP do 31.12.2018 roku

szczegóły zapytania


OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.23.2018

Dostawa komputera przenośnego oraz niszczarek
niezbędnych do realizacji projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

szczegóły ogłoszenia


ZAPYTANIE OFERTOWE – PWK.POA.ZP.271.24.2018

Dostawa oprogramowania biurowego do komputera przenośnego
niezbędnego do realizacji projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

szczegóły zapytania


 

 

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.19.2018

Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji
projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO – PWK.POA.ZP.271.21.2018

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych
w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łapach – Spawacz metodą TIG,
Magazynier z obsługą wózka jezdniowego oraz Kasjer – sprzedawca

informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO – PWK.POA.ZP.271.20.2018

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych
w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce –
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych oraz Operator obrabiarek CNC

informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.18.2018

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników
projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.17.2018

Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu
"Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.14.2018

Usługa przeprowadzenia warsztatów ze stylistą
w zakresie kreowania wizerunku obejmująca zakup stroju,
zakończona metamorfozą dla uczestników projektu
"Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.15.2018

Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu
"Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.11.2018

Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu
"Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
i unieważnieniu postępowania w częściach I, II, V i VI


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.12.2018

Usługa przeprowadzenia warsztatów przygotowujących
do usamodzielnienia się dla uczestników projektu
"Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w częściach I, II, III, V i VI


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.9.2018

Usługa przeprowadzenia zajęć
z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
dla uczestników projektu pt. "Od szkolenia do zatrudnienia"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert,
wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.4.2018

Usługa świadczenia usług telekomunikacyjnych
w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do Internetu
dla jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.10.2018

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia
kompleksowej przeprowadzki na terenie miasta Kolno
wyposażenia i urzadzeń biurowych oraz dokumentacji

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.7.2018

Usługa przeprowadzenia zajęć
z zakresu obsługi programów komputerowych
uczestnikom projektu pt. "Od szkolenia do zatrudnienia"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.8.2018

Usługa żywienia uczestników projektu pt. "Od szkolenia do zatrudnienia"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.5.2018

Usługa przeprowadzenia kursu o standardzie ECDL lub równoważnego
dla uczestników projektu pt. „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.6.2018

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń biura
Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w 2018 roku

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.2.2018

Usługa przeprowadzenia  kursu języka angielskiego
dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I UNIEWAŻNIENIE W CZĘŚCI I – PWK.POA.ZP.271.3.2018

Usługa żywienia uczestników projektu pt. "Od szkolenia do zatrudnienia"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
i unieważnieniu postępowania w części I


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – PWK.POA.ZP.271.1.2018

Usługa przeprowadzenie grupowego i indywidualnego
wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu
pt. "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007