Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200

 

 

 

 

logoOHP450x450                Witamy

na stronie
 

Podlaskiej Wojewódzkiej
Komendy OHP


nasz adres:
Podlaska Wojewódzka Komenda OHP
w Białymstoku

ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel.: 85 651 61 87,
fax.: 85 651 61 87
mail:
podlaska@ohp.pl

Godziny pracy:
745 - 1545

WOJEWÓDZKI KOMENDANT
Adam Krzysztof Romatowski
 

 

W skład Biura Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Komórka organizacyjna Imię i nazwisko Telefon
Pion Finansowy  Marta Fiedorczuk – Główny Księgowy
Ewa Dorota Winiewska – Z-ca Głównego Księgowego 
tel. (85) 6516187 wew. 605
Pion Organizacyjno-Administracyjny Elżbieta Artemiuk – Dyrektor Biura tel. (85) 6516187 wew. 606

Pion merytoryczny
Zespół ds. kształcenia, wychowania i refundacji

Ewa Kosińska – Kierownik Zespołu tel. (85) 6516187 wew. 614
Pion merytoryczny
Zespół ds. programów europejskich i rynku pracy
Elżbieta Dziemianiuk – Kierownik Zespołu tel. (85) 6516187 wew. 619
Zespół ds. kadr Jowita Kozłowska – sp. ds. kadr
Monika Kaźmierczak – st. sp. ds. kadr pracowników młodocianych
tel. (85) 6516187 wew. 607
Zespół ds. kontroli i zarządzania ryzykiem Anna Tarasiewicz – st. sp. ds. kontroli i zarządzania ryzykiem tel. (85) 6516187 wew. 601
Duszpasterz ks. Jan Nikodem Hołodok  
Rzecznik prasowy Elżbieta Dziemianiuk tel. (85) 6516187 wew. 619
Radca prawny mec. Krzysztof Lach  
BHP Bożenna Chyża – sp. ds. BHP tel. (85) 6516187 wew. 615
Inspektor Ochrony Danych Edyta Kruszewska
Kontakt: iod.podlaska@ohp.pl
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007